1. Зияты бұзылған мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекеті мен эмоционалды-ерік саласының кемшіліктерін максималды түрде жоюды жүзеге асыру;
2. Балаларды өнімді жұмысқа қатысуға дайындаңыз,
3. Қазіргі қоғамдағы балалардың әлеуметтік бейімделуіне көмектесу.
4. Оқытудың әдістері, принциптері мен міндеттерін ескере отырып, оқу-танымдық іс-әрекет формаларын анықтаңыз.
5. Бүкіл оқу процесінде ақыл-есі кем балаға қолайлы және үнемді жағдайлар жасаңыз, жүйке-психикалық шамадан тыс күштің алдын алыңыз.
6. Сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыр
7. Мұғалімдер мен оқушылардың өндірістік белсенділігі үшін жағдай жасау
8. Қазіргі педагогикалық (коррекциялық) теория мен практиканың жетістіктерін қолданыңыз
9. Оқушыларға ықпал етудің педагогикалық құралдарын шебер қолданыңыз
10. Оқушылардың жеке және типологиялық ерекшеліктерін ескеру
11. Қажетті білім, білік және дағдыны қалыптастыру, оқуға деген қабілетін қалыптастыру.